Wat is de Brick Bracket?

De Brick Bracket is een handig hulpmiddel voor het maken van een tijdelijke metselwerkondersteuning bij het realiseren metselwerklateien. Het is een set van 2 uit verzinkt staal vervaardigde Brackets die elk een maximale belasting hebben van 500kg. Dit is vergelijkbaar met ca. 2,5m2 metselwerk (10cm dik). Bij een metselwerkoverspanning van ca. 3m betekent dit dat er 1,7m hoog gemetseld kan worden.

Deze Brackets zijn ter vervanging van de traditionele stempels. Door onze toepassing kunnen stempels op andere plekken worden gebruikt. De “Brick Bracket” kan ook gebruikt worden bij de toepassing van combi-lateien. Hierbij kunt u de stalen hoeklijn zeer licht uitvoeren (vb. 90-90-3mm) en het metselwerk wapenen met Murfor®.

Brick Bracket

Maar hoe werkt het?

  1. Haak aan beide zijden in de voeg een Brick Bracket met de stalen lip in de lintvoeg. Zorg ervoor dat dit een aantal lagen onder het te realiseren metselwerk zit. Dit is afhankelijk van de hoogte van de te gebruiken onderslagbalk.
  2. Leg de onderslagbalk op beide Brick Brackets en zet deze vast met houtschroeven of spijkers.
  3. Met de stelschroef draai je de balk op de gewenste hoogte. Als u de balk wil los maken gebruik dan een schroevendraaier of een stalen pen.
  4. Nadat het metselwerk voldoende is uitgehard kan de onderslagbalk worden verwijderd door de stelschroef linksom te draaien.